logo Advicheck

Hoe ver kom je met een kilo CO2

Mobiliteit betekent helaas ook dat er schadelijke stoffen worden uitgestoten. Behalve als je alles te voet doet of op de fiets stapt. Voor langere trajecten is de touringcar dan ook een goede keuze, omdat met dit vervoermiddel gelijktijdig een grote groep personen kan worden vervoerd, waardoor de hoofdelijk omgeslagen CO2-uitstoot van schadelijke stoffen plezierig laag uitvalt. Voor stedelijke mobiliteit is de smart fortwo echter het emissiearme alternatief, omdat hierbij de CO2-emissie van het openbaar vervoer wordt benaderd.