logo Advicheck

Waar staat Maatschappelijk Ondernemen voor ?

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar deze ondernemings-vorm staat doorgaans ook wel bekend als duurzaam ondernemen. Het slaat in feite op het verantwoordelijkheidsgevoel van ondernemers, waarbij zij met hun organisatie verantwoordelijkheid nemen voor de eventuele effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maatschappij. Het gaat daarbij om effecten op zowel de korte als de lange termijn en hangt samen met alle vlakken van de bedrijfsvoering. Sinds enige jaren wordt steeds duidelijker dat de gebruikers van onze planeet bedachtzamer dienen om te gaan met ons milieu en energie (fossiele brandstoffen). De 3 P’s van People, Planet, Profit worden veelvuldig beschreven in de media. Advicheck Bouwmanagement gaat hier volop in mee.  Niet alleen omdat dit door veel professionele opdrachtgevers gevraagd en geëist wordt, maar ook omdat wij er van overtuigd zijn, dat dit noodzakelijk is voor ons voortbestaan op onze planeet.

Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaamheid is bij Advicheck Bouwmanagement op meerdere manieren voorop in het vaandel komen te staan. De Maatschappelijke betrokkenheid was er al. De Directie is (meestal onbezoldigd) betrokken en/of actief in veel besturen en maatschappelijke organisaties.

Innovatie is een belangrijk aspect van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Innovatie betekent in veel gevallen vooruitgang. Innovatief ondernemerschap hoeft geen kwestie van geld te zijn, maar van lef, out-of-the-box denken en kansen zien en pakken.

Hiervan uitgaande is Climatecheck opgericht, dat zich focust op de voorbereiding, organisatie en begeleiding van bouwkundige projecten, met speciale aandacht voor energetisch renoveren. Het verzamelen en uitwisselen van kennis en competenties op het gebied van energie-efficiënte bouwmethoden, materialen en installaties is een onmisbare eigenschap, die voor zowel de advisering als levering van bouwsystemen, gaat gelden. ClimateCheck zorgt voor de integrale samenwerking tussen alle partijen.
ClimateCheck ziet het energiezuinig bouwen en renoveren niet als toekomstmuziek, maar praktiseert dit al volop.

ClimateCheck biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om een traditioneel bouwplan te laten omzetten naar een duurzame, zeer energiezuinige toepassing. De opdrachtgever bespaart op deze wijze niet alleen op kosten voor ontwerp en (duurzaam) materiaal, maar ook op indirecte kosten in het energieverbruik van de woning zelf.

De energieconsumptie neemt nog steeds sterk toe. De behoefte groeit door steeds meer toepassingen en door het toenemende aantal wereldburgers. Het gevolg is, dat wij steeds meer consumeren, waardoor de voorraad fossiele brandstoffen met grote snelheid afneemt. Dit maakt het noodzakelijk op een inventieve en energieneutrale wijze te bouwen, met gebruikmaking van natuurlijke (passieve) energiebronnen.

Energieneutraal bouwen begint met het toepassen van een bouwmethode, die de vraag naar energie reduceert, nl. door de Trias Energetica methode te volgen. Deze 3 stappen strategie maakt het mogelijk om een energiezuinig ontwerp te maken.
Volgens dit principe moet eerst zoveel als mogelijk energie bespaard worden. Daarna moet de resterende energie zoveel mogelijk duurzaam worden verbruikt. En als het gebouw dan nog energie nodig heeft, dan moet deze zo efficiënt en schoon mogelijk worden opgewekt.

Advicheck Bouwmanagement ziet het energieneutraal bouwen en renoveren niet als toekomstmuziek, maar praktiseert dit al volop. Niet alleen omdat dit door veel professionele opdrachtgevers gevraagd en geëist wordt, maar ook omdat wij er van overtuigd zijn, dat dit noodzakelijk is voor ons voortbestaan op onze planeet.

Energieneutraal bouwen, gaat verder dan passief bouwen !

Uiteraard is binnen onze organisatie aandacht voor het verantwoord gebruik van apparatuur, uitsluitend (tweezijdig) te printen als dat beslist noodzakelijk is, goede ventilatie die zorgt voor een beter werk- en leefklimaat, het gescheiden inzamelen van afval en deze afzonderlijk aan te leveren bij de Afvalverwerker, etc. Waar mogelijk wordt het aantal te rijden zakelijk kilometers beperkt, door zoveel als mogelijk vanuit huis te werken en afspraken te combineren. Een elektrische stadsauto is in gebruik, voor de zakelijke kilometers, die toch nog gereden moeten worden. Er wordt open en eerlijk gecommuniceerd met personeel, met inbegrip van het voorkomen van het lopen van onnodige risico’s. Natuurlijk zetten wij ons maximaal in om een betrouwbare partner, leverancier,  klant en werkgever te zijn.

Wij doen geen loze beloftes, maar houden ons er altijd aan !