logo Advicheck

VvE Ons Dorp Amsterdam

De Vereniging van Eigenaren OnsdorpAmsterdam heeft het plan opgevat om een oud schoolgebouw om te bouwen tot een appartementen complex met 10 luxe appartementen.
Deze actieve Vereniging is de afgelopen 1,5 jaar druk bezig geweest met het verwezenlijken van hun dromen en deze om te zetten naar een  realistisch bouwplan.
De wensen en dromen zijn in grote lijnen op papier gezet in samenwerking met Casa Architecten.
Onlangs heeft de VvE OnsDorpAmsterdam aan Advicheck Bouwmanagement de opdracht gegund voor advisering in het voortraject, en het bouwtoezicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat is het doel van de VvE OnsDorpAmsterdam.
De individuele eigenaren van het oude schoolgebouw hebben als wens en droom om een woning te creëren, die geheel naar eigen inzicht ingedeeld en gebouwd gaat worden, binnen het budget van elk huisgezin afzonderlijk.
Daarnaast is de wens geuit om de nieuwe appartementen zo energiezuinig mogelijk te bouwen met als doelstelling een A++ label.

Advicheck Bouwmanagement adviseert de VvE in de keuzes die gemaakt moeten worden om dit doel te bereiken; uiteraard speelt hierbij het beschikbare budget een grote rol.
Het verbouwen van het casco van het oude schoolgebouw is naar rato opgedeeld in 10 delen.
De keuzes die gemaakt moeten worden voor het verbouwen van het casco, dienen dan ook afgestemd te worden tussen de 10 huisgezinnen.
De indeling van de appartementen kan ieder naar eigen inzicht uit laten voeren.

Als alles volgens plan verloopt, is de verwachting dat medio mei 2014 de omgevingsvergunning wordt afgegeven door de Gemeente Amsterdam.

In de tussentijd zal de selectie van de aannemer plaatsvinden, zodra de VvE de vergunning ontvangt, kan er direct gestart worden met de werkzaamheden.

Medio april 2015 zijn de appartementen overgedragen aan de 10 huisgezinnen, die dit project hebben opgestart. Zij hebben naar tevredenheid hun intrek genomen in hun nieuwe huis.