logo Advicheck

Introductie

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) biedt de mogelijkheid aan een groep particulieren om zelf naar eigen inzicht woningen voor eigen gebruik te realiseren. Particulieren verwerven in groepsverband een bouwkavel met woonbestemming. Hiervoor organiseren zij zich meestal in een vroeg stadium in een Stichting of Vereniging zonder winstoogmerk, die als opdrachtgever naar Architect en Aannemer van het project optreedt. Uiteindelijk worden de woningen dus in groepsverband gerealiseerd. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt beschouwd als een variant op de traditionele kavelbouw, geschikt voor stedelijke gebieden.

Daarnaast bestaat Projectmatig Particulier Opdrachtgeverschap. Binnen de stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten van een locatie krijgen de kopers van een woning de vrijheid om de woning te ontwerpen en aan te passen voor hun specifieke woonwensen. Dit kan door wijziging van afmetingen van de woning, indelingen, en aan- en uitbouwen. De woning blijft passen binnen de stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten van de locatie, maar wordt individueel passend gemaakt en per stuk individueel gebouwd.

Advicheck Bouwmanagement bouwt woningen naar wens van de opdrachtgever, en biedt daarvoor verschillende opties.
•    U heeft bij ons één aanspreekpunt, om te komen tot uw droomwoning.
U komt naar ons toe met een eigen plan. Wij helpen u met de architectonische vormgeving, wij helpen u bij het maken van de bouwkundige plannen, wij helpen bij de energetische keuzes en de installatie keuzes.  Kortom, wij ontwikkelen samen met u de woning, en gaan deze ook samen met u realiseren.
•    U heeft bij ons één aanspreekpunt om te komen tot uw droomwoning. U heeft de plannen rond en wilt gewoon duurzaam en energiezuinig bouwen. Ook hier heeft u bij ons één aanspreekpunt en wij zorgen ervoor, altijd in overleg met u, dat u gaat krijgen wat u vooraf met ons hebt besproken.

Door onze jarenlange ervaring op heel veel verschillende niveau’s in de bouw zijn wij zeer deskundig op technisch-bouwkundig en op kostentechnisch gebied. We hebben brede kennis over de meest economische constructiemethoden, over detailleringen, materiaalkeuzes en goedkopere, maar kwalitatief gelijkwaardige, oplossingen.
Ook op het gebied van de toepassing van duurzame materialen en het op een inventieve en energieneutrale wijze bouwen, met gebruikmaking van natuurlijke (passieve) energiebronnen.  Daarom kunnen wij u goed ondersteunen bij al uw bouwkundige zaken, duurzame en energiezuinige toepassingen, budgetbewaking en subsidieaanvraag.
Als onafhankelijk adviseur denken wij verder dan de doorsnee oplossingen en kijken kritisch. Dat kunnen we, omdat we onafhankelijk zijn van welke investerende of bouwende partij dan ook. Wij halen het maximale uit uw bouwbudget, voorkomen onnodige overschrijding van het bouwbudget, en zijn vaak in staat op de kosten te besparen.  Daarnaast begeleiden wij u naar realisatie van uw droomwoning.

De Provincie vindt CPO kansrijk en heeft in de Provinciale Woonvisie 2010-2020. €2 miljoen voor het stimuleren ervan beschikbaar gesteld. De Provincie biedt financiële ondersteuning aan CPO Verenigingen/Stichtingen, omdat CPO projecten in de initiatief- en planontwikkelingsfase kosten met zich meebrengen, zonder dat deze door een hypotheek kunnen worden gefinancierd.

De activiteiten die hiervoor in aanmerking komen zijn:
•    het opstellen van een projectplan in de initiatieffase. Hierin wordt de haalbaarheid van het project onderzocht.  Voor deze activiteit wordt een subsidie (zonder terugbetalingsverplichting) verstrekt. De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 15.000,-
•    het opstellen van een programma van eisen, voorlopig en definitief ontwerp, en een bestek in de planontwikkelingsfase. Voor deze activiteiten wordt een subsidie in de vorm van een renteloze lening verstrekt. Hiervoor geldt een terugbetalingsverplichting. De lening is maximaal € 4.000,- per woning en maximaal € 80.000,- per Stichting of Vereniging. Hierbij wordt met de ontvanger een overeenkomst afgesloten. Door aflossing van dit uitgeleende geld, vloeit dit terug in het Provinciale Fonds, en is dan opnieuw beschikbaar voor andere CPO-projecten.