logo ClimateCheck

Zonnepanelen voor VvE's

VvE-advies voor woningisolatie en zonnepanelen

ClimateCheck beantwoord al uw vragen over het isoleren van uw woning, het installeren van zonnepanelen, zonneboilers, led-verlichting enz. alsmede het verkrijgen van subsidies voor deze energie besparende maatregelen.

ClimateCheck berekent voor u wat de terugverdientijd zal zijn van uw voorgenomen energiebesparende maatregelen.

Door u te laten adviseren door ClimateCheck, weet u op voorhand wat het huidige energielabel is van uw appartement. Als u de energiebesparende maatregelen uitvoert, weet u ook, op voorhand, wat het energielabel zal worden van uw appartement.

Tevens berekenen wij, wanneer u deze energiebesparende maatregelen terug verdient.

Wanneer u als VvE voor de beslissing staat om groot onderhoud uit te besteden, is het van belang om onze adviseur uit te nodigen voor een advies in samenhang met duurzaamheid.

Wij berekenen ook of het voor uw VvE rendabel is om zonnepanelen te plaatsen op het gemeenschappelijke dak van uw VvE.

VvE’s ervaren vaak het salderen naar de individuele eigenaren van de appartementen als een probleem. Dit wordt ingegeven door de hoge installatiekosten, waardoor het terugverdien model langer duurt dan gemiddeld 8 á 10 jaar.

ClimateCheck levert oplossingen, waardoor een zonnepaneel-installatie voor de VvE rendabel is.

 

Model uitsluitend voor VvE’s (privé huishoudens)

De VvE besluit met een meerderheid van stemmen dat zij een zonnepaneel-installatie wil aanschaffen.

De installatie wordt bekostigd uit de onderhoudspot (servicekosten) van de VvE.

ClimateCheck berekent door middel van een quickscan, hoeveel vierkante meter dak-oppervlak beschikbaar is voor de beoogde zonnepaneel-installatie. Tevens berekenen wij hoeveel kWh deze installatie kan opleveren, uitgaande van het aantal zonuren in het betreffende deel van Nederland.

ClimateCheck zal de meest economisch haalbare installatie voorstellen aan de VvE.

De VvE verhuurt zijn dak aan de huishoudens met een appartement, direct gelegen onder het dak, of aan meer/minder huishoudens, om de installatie zo economisch mogelijk te installeren. De VvE kan de BTW voor de installatie via de Belastingdienst terug ontvangen.

De huur van het dak zal nooit meer bedragen dan de minimale opbrengst van de terug te leveren stroom aan een energieleverancier(s).

Met een gratis App, is door alle huishoudens de opbrengst van de zonnepaneel- installatie op elk moment uit te lezen.

De servicekosten (huur dak) van de huishoudens, die met hun elektrameter direct aangesloten zijn op de zonnepaneelinstallatie, zal worden verhoogd met de opbrengst van de zonnepaneel-installatie minus hun deel van de totale opbrengst van de zonnepaneel- installatie.

De verhoogde servicekosten (huur dak)van de aangesloten huishoudens, worden door de energieleverancier via de energierekening teruggeboekt, door het salderen van de individuele energierekening.

De servicekosten van de overige huishoudens, worden verminderd met één deel van de opbrengst van de zonnepaneelinstallatie.

Dit betreft een eenmalige afspraak binnen de VvE en/of VvE Beheerder.

De verrekening zal plaats vinden afhankelijk van het aantal kWh opbrengst van de zonnepaneel-installatie maal 23 eurocent per kWh.

Met deze constructie maakt de VvE gebruik van de meest economische zonnepaneel- installatie tegen de hoogste opbrengst per kWh.

Er zijn geen extra kosten zoals in de postcoderoos constructie; zie onderstaand.

De opbrengst is 23-17,8= 5,2 eurocent per kWh meer dan in de postcoderoos constructie.

Geen moeilijke afspraken en bijkomende kosten met derden buiten de VvE, zoals in de postcoderoos constructie.

Door de hogere opbrengst zal de terugverdientijd sneller zijn dan in de constructie via de postcoderoos.

ClimateCheck heeft een uitgebreide kennis en ervaring bij het ondersteunen en realiseren van lokale duurzame zonne-energie projecten. ClimateCheck levert begeleiding bij alle relevante stappen in het proces van initiatief tot en met de realisatie. Daarnaast beschikt ClimateCheck over een uitgebreid netwerk aan relaties, die de realisatie van ieder project zo eenvoudig en goedkoop mogelijk moeten maken.

 

Model Postcoderoos voor huishoudens in één postcodegebied.

Voor een energie collectief op basis van de postcoderoos, is het van belang om één energieleverancier te kiezen, die de opgewekte stroom wil verrekenen met het privé verbruik van de deelnemers.

Dit houdt in dat er een Coöperatie moet worden opgericht, die een contract aangaat met deze ene energieleverancier.

De Coöperatie gaat actief op zoek naar een beschikbaar dak, en deelnemers binnen de postcoderoos.

De grootte van de te installeren zonnepaneel-installatie zal afhangen van het budget van de deelnemers, alsmede het oppervlak van het beschikbare dak binnen de postcoderoos.

Dit betekent dat de opbrengst van de decentrale opgewekte stroom niet alleen bestaat uit de 7,5 eurocent korting op de energiebelasting, maar ook uit de 7,2 eurocent (gemiddelde) energiekosten. De totale opbrengst per kWh bedraagt daarmee 7,5+7,2+21% BTW=17,8 eurocent.

Hier moeten uiteraard nog wel de kosten voor de Coöperatie vanaf (opricht kosten coöperatie, verzekering, aansluitrechten, administratie, beheerskosten, ect.)