logo ClimateCheck

Zonnepaneel versus Schilisolatie

Zonnepanelen

Een kilowattuur (kWh) is de meeteenheid voor elektriciteitsverbruik. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt 3600 kilowattuur elektriciteit per jaar. Een apparaat met een vermogen van 1000 Watt verbruikt in één uur is 1 kWh. Zet je 1x per week de wasdroger aan, dan verbruik je per jaar 100 kWh elektriciteit. Kijk je elke dag 4 uur televisie, dan verbruik je per jaar 300 kWh. Dit is afhankelijk van het type tv (led of plasma).

Wattpiek (Wp) is een eenheid om het vermogen van zonnepanelen uit te drukken. Het aantal Wattpiek is het vermogen dat zonnepanelen leveren als de zon er vol op schijnt. Deze ideale omstandigheden voor zonnepanelen komen in Nederland nauwelijks voor. Daarom wordt het vermogen van een zonnepanelen-systeem gemiddeld gecorrigeerd met de factor 0,9 afhankelijk van de plaatsingshoek en de afwijking van het zuiden. Één Wattpiek (Wp) vermogen staat in Nederland gelijk aan een vermogen van 0,9 kilowattuur (kWh).

Zo levert een systeem van 2000 Wp op jaarbasis ongeveer 1800 kWh elektriciteit. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks zo’n 3600 kWh elektriciteit. Zo voorziet een systeem van 2000 Wp in 50% van de elektriciteitsbehoefte. Voor het opwekken van 1800 kWh is ongeveer 13,3 m² zonnepaneel nodig (8 panelen á 245 Wp van 990x1650 mm).

Naast een goede positionering van de zonnepanelen op een hellend of plat dak, is het van belang dat de panelen schaduwvrij worden opgesteld. Afhankelijk van hoe de schaduw, sneeuw en/of ijsresten op het paneel vallen, zal het paneel geheel of gedeeltelijk geen stroom opleveren, gedurende de periode dat de schaduw, sneeuw en/of ijs op het paneel valt. Het regelmatige schoonmaken (vogelpoep) en het verwijderen van sneeuw en ijsresten verhoogt de capaciteit van het zonnepaneel systeem. Vergeet niet dat een zonnepaneel in de winterzon beter presteert dan in de zomerzon. Dit heeft alles te maken met de temperatuur van de zonnecellen.

Monokristal
Rendement tot 18%
Levensduur ± 30 jaar
Polykristal
Rendement tot 16%
Levensduur ± 20 jaar
Amorf Silicium van de rol
Rendement tot 8%
Levensduur ± 15 jaar
 

Bij de keuze van het zonnepaneel dient men te kijken naar het rendement van het zonnepaneel. Voor een Dunne film, of wel Amorf Siliciumpanelen (ASi) heeft u het dubbele paneeloppervlak nodig in vergelijking met een paneel van Polykristalpanelen. (in ons rekenvoorbeeld 26,6m² om 13,3m²). Het oppervlak wat nodig is voor het plaatsen van zonnepanelen op een hellend dak, is anders dan op een plat dak. Bij een hellend dak is de dakhelling bepalend voor de hoekopstelling van de zonnepanelen en heeft u evenveel schaduwvrij dakoppervlak nodig als het oppervlak van de zonnepanelen. Bij een plat dak ligt dit anders, op een plat dak heeft u voor 8 zonnepanelen (13,3 m²) circa 30 vierkante meter schaduw vrij dak oppervlak nodig. De zonnepanelen worden dan geplaatst met een hellingshoek van 20°.

De markt van de zonnepanelen blijft in beweging, waardoor de prijzen steeds aantrekkelijker worden. De nieuwe Copper-Indium- Selenium panelen (CIS) zijn gezien de prijs/kwaliteit-verhouding zeer aantrekkelijk. De panelen zijn bijzonder geschikt in een schaduwrijke opstelling. Ook bij bewolkte hemel/diffuus licht geeft dit paneel hoge opbrengsten. De CIS-panelen hebben een hogere opbrengst ten opzichte van de mono- en de kristallijnpanelen.

Hogere temperatuurstabiliteit, tot 30% minder verlies bij zeer warm weer. Het CIS-paneel is op dit moment het meest milieuvriendelijk geprodceerde zonnepaneel, en bevat geen zware metalen.

Zonneboiler

Een zonneboiler rendeert beter dan een zonnepaneel. Daar komt bij dat het warme water van de zonneboiler eenvoudig is op te slaan tot het moment dat u het nodig hebt. En dat moment kunt vaak zelf nog kiezen. Voor een huisgezin met vier personen voldoet een zonnecollector van circa 4 vierkante meter en een voorraadvat van 300 liter (75 liter warmwater/persoon). Met een zonneboiler kunt u circa 50% besparen op uw energiegebruik voor het opwarmen van het tapwater.

Een vacuüm collector heeft in de winter een beter rendement dan een vlakke plaat collector.

Hybride zonnepanelen

Photovoltaïsche Thermische-colletoren, kortom PVT-colletoren, ook wel hybride zonnepanelen genaamd, wekken door zonnestraling tegelijkertijd elektrische stroom en warmwater op. Een hybride zonnepaneel is dus tegelijkertijd een PV-zonnepaneel en een zonnecollector met zonneboiler. Deze nieuwe soort PVT-panelen zijn grondig getest door TNO Nederland.

Voordelen:
- Plaatsbesparing op het dak door één enkel type paneel dat zowel elektriciteit als warm water produceert.
- Hoger rendement: een éénmalige installatie zorgt voor een langdurige productie van elektriciteit en warm water. Bovendien verhoogt de elektriciteitsproductie van de zonnecellen bij warm weer, dankzij de productie van warm water. Bij zonnig en warm weer zorgt het primaire thermische circuit voor afkoeling in de panelen. Deze afkoeling verhoogt de geleidbaarheid van de photovoltaïsche zonnecellen, en bijgevolg de elektriciteitsproductie. In de zomer wordt tot 20% meer rendement gehaald, dan met vergelijkbare PV-installaties.
- Het hoogste rendement is haalbaar bij een oriëntatie op het zuiden onder een hoek van 35 á 36 graden. Bij een plaatsing tussen zuidoost en zuidwest en tussen een hoek tussen de 25 en 50 graden daalt de opbrengst heel beperkt. Daarbuiten neemt de opbrengst snel af. PVT-panelen zijn nog erg nieuw. Verdere verbetering van deze panelen is dus te verwachten.
- De totale investering is 25 % lager dan voor beide afzonderlijke panelen samen.

Schil-isolatie

Als men kijkt naar de energieverdeling van een slecht geïsoleerde woning (G-label), dan kunnen we het energieverbruik als volgt indelen: 52,2% verwarming, 8,6% ventilatieverlies, 29,4% voor het opwarmen van tapwater en 9,8% voor het elektraverbruik.
Hieruit blijkt dat de meeste winst is te halen in de schil-isolatie van de woning, en het opwekken van warmwater. Daar komt bij dat we in de winter maar 1/3 meer elektra verbruiken en 8x meer gas dan in de zomer.
ClimateCheck kan voor u berekenen hoeveel energie uw woning verbruikt, en wat u kunt besparen op het energieverbruik.
De meeste energie kunt u besparen door uw gedrag aan te passen, in vaktermen het bewonersgedrag genoemd. Bij elke berekening gaan wij uit, van wat een gemiddeld gezin verbruikt aan energie. Het bewonersgedrag kunnen wij niet inschatten. Echter, wij geven u wel de nodige bezuinigingsadviezen.

Het energielabel van uw huis geeft aan hoe zuinig uw huis is. Het energielabel geeft niet aan hoe zuinig u met energie omgaat.(bewonersgedrag)
Elk energie-label is gerelateerd aan het energie-index cijfer.

ClimateCheck hanteert een schaal van 0 kWh/m² tot en met 700 kWh/m². Deze schaal geeft een duidelijk inzicht in wat voor besparing het oplevert, als u woning-verbetering toepast. Tevens gebruiken we de eenheid kWh/m² omdat niet iedere woning gelijk is. Door het hanteren van kWh/m² schaal zijn we beter in staat de verschillen weer te geven. Woningen die op het oog gelijk zijn aan elkaar (appartementen complex), kunnen toch verschillend zijn in het energieverbruik. In een appartementen complex met bijvoorbeeld 30 woningen, kunnen de verschillen oplopen tot wel 120 kWh/m² tussen ogenschijnlijk dezelfde woningen. Voorbeeld: Appartement 1 scoort een energieverbruik van 688 kWh/m² per jaar en appartement 2 scoort een energieverbruik van 568 kWh/m² per jaar. Beide appartementen hebben een oppervlak van100 m². Het verschil in energieverbruik tussen appartement 1 en 2 is 120 kWh/m².
Dit geeft per jaar een verschil van 12.000 kWh tussen appartement 1 en 2, tussen ogenschijnlijk dezelfde woningen. Als je dit vergelijkt met wat een gemiddeld gezin verbruikt aan elektra; dit is ± 3600 kWh per jaar, dan is het verschil tussen deze twee appartementen, gigantisch. Door bij aankoop van het appartement te letten op deze verschillen, bespaart u al heel veel energie.
Daarnaast kunnen wij u adviseren welke energie besparende maatregelen u nog meer kunt toepassen. De ervaring leert dat elke energie besparende maatregel zichzelf terugverdient. Omdat u minder energie nodig heeft, zal dit een verlaging opleveren van uw energienota.

 

Voorbeeld besparing schil-isolatie versus zonnepanelen

Voor het boven aangehaalde appartementencomplex hebben we een maatwerkadvies opgesteld. In dit maatwerkadvies zijn alleen isolatie werkzaamheden opgenomen.

Appartement 1 met een score in bestaande toestand van 688 kWh/m² scoort na het uitvoeren van het maatwerkadvies 202 kWh/m². Dit geeft een verschil van 486 kWh/m² voor appartement 1 en per jaar geeft dit een bezuiniging van 48.600 kWh. Als je dit afzet tegen het jaarlijkse elektraverbruik van 3600 kWh, dan bespaart u jaarlijks met schil-isolatie 13,5 keer meer energie dan een gemiddeld gezin aan elektra verbruikt per jaar.

Als we de behaalde bezuiniging van 48.600 kWh afzetten tegen het aanbrengen van zonnepanelen, dan hebben we voor hetzelfde resultaat 216 zonnepanelen nodig van 245 Wp.

Om 216 zonnepanelen te plaatsen heeft u het complete dak nodig van het totale appartementen complex waar u woont.

De huidige regel is, dat u tot 10.000 kWh mag salderen. De overige 36.000 kWh kunt u niet salderen op uw eigen energierekening. Als we naar de kosten kijken van een installatie met 216 zonnepanelen, zal dit in de orde van grootte liggen van circa € 78.602,- Als we naar de kosten kijken van de schil-isolatie, uitgaande van het appartement in ons voorbeeld, zullen de kosten voor deze schil-isolatie liggen tussen de € 30.000,- en € 40.000,- Daar komt bij dat uw warmtevraag zal verminderen; dit geeft een besparing op uw energierekening van gemiddeld € 700,-- per jaar.

Hoe meer de energieprijzen stijgen, hoe meer geld u bespaart per jaar. Wat u niet nodig heeft aan energie, hoeft u ook niet duur in te kopen. Een bijkomend voordeel is dat uw woning weer kan concurreren met een nieuwbouw woning. Het groot onderhoud voor de komende 20 jaar is opgelost. Het meerjaren onderhoudsplan is weer overzichtelijk geworden. Hierdoor kan ook de maandelijkse bijdrage voor het onderhoud naar beneden worden bijgesteld.