logo ClimateCheck

Thermische Verliezen

Warmte (thermische) verliezen die kunnen optreden bij een woning van voor 1970, waar geen upgrading heeft plaatsgevonden met betrekking tot schil-isolatie.

De berekening van deze thermische verliezen zijn sterk afhankelijk van het toegepaste bouwmateriaal en het afkoelingsoppervlak.

  • Thermische verliezen gevel 25-35%
  • Thermische verliezen dak 25-40%
  • Thermische verliezen begane grondvloer 7-15%
  • Thermische verliezen glas oppervlak 10-25%
  • Thermische verliezen voordeur (brievenbus)15-25%
  • Thermische verliezen door ventilatie 8-10%
  • Thermische verliezen door slechte kierdichting 20%

Voor elke woning of appartement zijn deze berekeningen te maken. Met deze berekeningen kan worden aangegeven, hoeveel energie men kan besparen. Dit geeft in veel gevallen een reductie van de energievraag met 40% tot 55%. Een appartement met een slecht energie-label kan door middel van schil-siolatie opgewaardeerd worden naar een B-label.

In de onderstaande grafische weergave is aangegeven, hoe de energiehuishouding is, van een slecht geïsoleerd appartement. Het appartementen complex is gebouwd omstreeks 1975.

Naast schil-isolatie is nog meer energiewinst te behalen, door het toepassen van hoog rendement installaties. Een HR-ketel voor de verwarming en een zonneboiler voor het warme tapwater, geven de beste resultaten. Daarnaast kan men zelf energie opwekken met zonnepanelen.

Een niet onbelangrijk punt is dat men in de winter een derde meer elektra verbruikt dan in de zomer, maar voor verwarming gebruiken we in de winter acht maal meer gas dan in de zomer. Hieruit blijkt dat de energievraag in de winter het grootst is, en het meeste rendement wordt gehaald door een verminderde energievraag in de winter. Dit is zeer goed op te lossen met schil-isolatie, met als bijkomend voordeel dat de investeringen gegarandeerd worden terugverdiend.