logo ClimateCheck

Energetisch Renoveren

Wie voor de eeuwigheid bouwt, bouwt duurzaam !

Bestaande panden dragen in verhouding onevenredig veel bij aan het verbruik van energie in de gebouwde omgeving. Dit betekent dat bij duurzame renovatie nog veel winst valt te behalen in energiebesparing. Daarbij is renoveren ook in andere opzichten goed voor het milieu en de leefbaarheid. Het verlengen van de levensduur van een gebouw is één van de meest effectieve manieren om duurzaam te bouwen. Renovatie bespaart vaak veel materialen en kosten voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en riolering, en voorkomt bouw- en sloopafval. Tegelijk biedt het renoveren van woningen een goede gelegenheid, om de woningen energiezuiniger en gezonder te maken. Denk aan betere ventilatie en het oplossen van vochtproblemen.

Energie steken in een verminderde energievraag

Levensduurverlenging in de gebouwde omgeving is een maatregel, die de meeste duurzaamheid oplevert. Energiebesparing in bestaande woningen begint bij het verbeteren van de energetische kwaliteit. Het leidende model hiervoor is, net als bij nieuwbouw, de Trias Energetica. Stap 1 is het verbeteren van de bouwfysische eigenschappen van de gebouwen. Goede thermische isolatie van de schil voorkomt transmissieverliezen. Het na-isoleren kan op meerdere  manieren; van spouwisolatie tot het vervangen van de oude schil door nieuwe goed geïsoleerde bouwelementen. Ook het vervangen van verouderde installaties door nieuwe energiezuinige installaties, draagt bij aan de verbetering van de energetische kwaliteit.

Comfort en duurzaamheid gaan hand-in-hand

Duurzaam betekent niet dat de gebruikers moeten inleveren op comfort. Sterker nog, het draagt juist bij aan het welzijn van de bewoners, doordat er meer thermisch en akoestisch comfort kan worden bewerkstelligd. Duurzaam bouwen houdt niet op bij de voordeur. Een goede en gezonde leefomgeving is noodzakelijk om een duurzame samenleving te creëren. Dit wordt ook mogelijk door het opwekken van energie met zonnepanelen, en deze energie op te slaan in de batterij van bijvoorbeeld een elektrisch aangedreven boot, elektrische auto, scooter, fiets, scootmobiel of rolstoel.

Duurzaam investeren in een gebouw verhoogt de toekomstwaarde. Want alleen als er nu in duurzaamheid wordt geïnvesteerd in de bestaande voorraad, kunnen deze gebouwen in de toekomst de concurrentiestrijd met nieuwbouw aan, en is een hogere restwaarde bij verkoop gewaarborgd.

Budgettair verduurzamen

Op basis van budget en gewenst energielabel, stelt ClimateCheck het meest optimale renovatieplan samen. Daarbij gaan we uit van het Trias-energetica-principe. Met isolerende schilcomponenten voor dak, vloer en gevel kunnen de woningen transformeren naar een hoger energielabel.