logo ClimateCheck

Energie label en Maatwerkadvies

Hoe wordt het  Energie Label berekend?

De energielabels A t/m G kunnen worden onderverdeeld met 100 kWh/m² per label.
Dit leidt tot een schaal van 0 tot 700 kWh/m².
0 geeft aan dat de woning energieneutraal is.  700 kWh/m² geeft de meest slechte situatie van een woning weer.
Label A loopt van 0 tot 100 kWh/m². Label G loopt van 600 tot 700 Kwh/m².

De oppervlakte van de woning, gevels, daken en terrassen, en het glasoppervlak alsmede de warmte weerstand van deze onderdelen en de toegepaste installaties, zijn bepalend voor de uitkomst van het Energie Label. Dit houdt in, dat een grote middenwoning in een appartementencomplex met een relatief klein geveloppervlak energiezuiniger is, dan een kleine vrijstaande woning. Het bouwjaar van de woning geeft in grote lijnen weer, wat voor Label deze woning zal scoren. Bij een slecht scorende woning met een G-Label, kan door middel van schilisolatie de woning worden opgewaardeerd tot gemiddeld 150 kWh/m²; een midden B-Label. Zelfs met de laatste richtlijnen van het Bouwbesluit, zal een nieuwbouw woning niet hoger kunnen scoren, dan een gemiddeld A-Label.

Een Passiefhuis verbruikt minder dan 15 kWh/m² bruto per jaar voor de verwarming van de ruimte. Dit wordt bereikt door het verminderen van het warmteverlies, en het maximaliseren van de passieve warmte. Het verbruik van een woning, gebouwd voor 1970, is circa 700 kWh/m² bruto per jaar (G-label). Bij een energie-arme nieuwbouw woning is dit circa 80 kWh/m² bruto per jaar (A-label). De meest energie zuinige woning is “Energieneutraal” . Hierbij wordt de nog benodigde energie op een milieuvriendelijk wijze opgewekt. Bij meer opwekking van energie, dan nodig voor de woning, kan men spreken van een bewoonde energiecentrale.  

Energie Prestatie Berekening (EPB)

Met de EPB wordt aangetoond wat het energieverbruik is in de bestaande, huidige situatie, met het daarbij behorende Energie Label. Energiebesparende energetische aanpassingen van de woning, worden door ClimateCheck budgettair gestuurd voorgesteld.
Vervolgens berekent ClimateCheck opnieuw de energievraag van uw woning, en het daarbij behorende Energie Label. Het verschil tussen de bovenstaande twee berekeningen (oude versus nieuwe situatie), geeft weer hoeveel energie wordt bespaard. Deze hoeveelheid bespaarde energie, is ook om te zetten in een te verwachten besparing in geld. De ervaring leert, dat vrijwel elke energiebesparende maatregel aan de woning, op termijn, wordt terugverdiend, door verlaging van energielasten.

Schilisolatie rendeert 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar, een leven lang!

Geld beleggen in uw woning rendeert beter, dan een spaarrekening op de Bank of speculeren op de Beurs !