logo ClimateCheck

Thermografie en QuickScan

Thermografie

Bij een thermografische opname laat ClimateCheck zien, waar de energieverliezen optreden van uw huis. Deze zijn over het algemeen te wijten aan de slechte constructie van het gebouw (koudebruggen) slechte tot geen goede kierdichting van kozijnen, ramen en deuren, geen of slecht aangebrachte isolatie toepassingen, condensatie, lekkages en optrekkend vocht uit de kruipruimte. Met een thermografische opname kunnen gebreken snel worden opgespoord. ClimateCheck doet naar aanleiding van de resultaten uit de thermografische opname, voorstellen om te komen tot adequate oplossingen, die leiden tot reductie van het energieverbruik.

QuickScan

Is uw huis een spaarpot, waar geld uit verdwijnt?

Met kleine ingrepen kan gemakkelijk 10% gereduceerd worden op de energiekosten. Tijdens het bezoek van ClimateCheck aan uw woning, wordt een lijst met aandachtspunten doorgenomen. Dit omvat een onderzoek van het gebruik van elektrische apparaten, sluimerverbruik, verlichting, isolatie van het gebouw, regeling van verwarmingssysteem en de productie van warm water. Een Energie Prestatie Berekening vormt geen onderdeel van een QuickScan. Een QuickScan van uw woning is een visuele inspectie, zonder destructief onderzoek.