logo ClimateCheck

Trias Energetica

Door het volgen van de Trias Energetica bouwmethode, wordt de vraag naar energie gereduceerd. Deze 3 stappen strategie maakt het mogelijk om een energiezuinig ontwerp te maken.

Stap 1

Deze stap betekent dat eerst zoveel als mogelijk energie wordt bespaard. De woning zal zo min mogelijk energie verliezen, door toepassing van schilisolatie. Door de slechte of de totale afwezigheid van isolatie, tochtwerking van kieren, het niet goed sluiten van ramen en deuren, en de thermische verliezen in de constructie van het gebouw, worden grote energieverliezen gegenereerd.  Goed ventileren van de woning is een andere factor van betekenis, omdat een droge woning vele malen eenvoudiger is te verwarmen dan een vochtige woning.

Stap 2

Bij de uitvoering van deze stap, wordt ernaar gestreefd de resterende benodigde energie zoveel mogelijk duurzaam te gebruiken. Bijvoorbeeld door de energievraag te reduceren door hergebruik van reeds verwarmde lucht, en het gebruikte warme tapwater te recirculeren (douche, wasmachine, etc.). Ook door het toepassen van hoogrendement installaties. Door het toepassen van meer lichtinval in de woning, zal de energievraag voor verlichting worden verminderd. Daarnaast door het gebruik van lampen met een zo laag mogelijke energievraag, en aanschaf van huishoudelijke apparatuur met minimaal een energie A-Label, eventueel uitgebreid met een hot-fill-aansluiting. Last but not least, is het aanpassen van bewonersgedrag noodzakelijk.

Stap 3

Bij deze stap wordt bepaald of het gebouw nog aanvullende energie nodig heeft. Zo ja,  dan moet deze zo efficiënt en schoon mogelijk worden opgewekt. Door de ruimte met de grootste energievraag in de woning, zuidgericht te bouwen, wordt de passieve energie, actief toegepast. Ook kan het opwekken van energie door middel van PV- en thermische panelen, een goede aanvulling zijn. Daarnaast kan volop gebruik worden gemaakt van aardwarmte.

De grootste energiebesparing tenslotte is, het niet te hoeven of willen gebruiken !