logo Advicheck

Duurzaam MOP

Het verduurzamen van het meer jaren onderhoudsplan (MOP)

Advicheck ontvangt steeds meer verzoeken van marktpartijen om het bestaande meer jaren onderhoudsplan om te zetten naar een duurzaam meer jaren onderhoudsplan (DMOP).

Een meer jaren onderhoudsplan dient met enige regelmaat geactualiseerd te worden.

Dit is het juiste moment om het bestaande onderhoudsplan te toetsen op duurzaamheid van de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden.

In het verleden was voor het verduurzamen van het onderhoud bijna geen aandacht.

Over het algemeen was men al blij dat er überhaupt een onderhoudsplan was opgesteld.

Gezien de sterke stijging van de energieprijzen, het opraken van de fossiele brandstoffen en de opwarming van de aarde, is een duurzaam onderhoudsplan (DMOP) een noodzaak geworden.

Het kiezen tussen onderhoud volgens het bestaande MOP of volgens het nieuwe duurzame DMOP, zal slechts een prijsverhoging geven van circa 4% op de herstelkosten.

Deze kosten worden binnen een jaar terugverdiend, door het lagere energieverbruik.

Als het energieverbruik minder wordt, zal dit resulteren in een vermindering van de energiekosten. De energiekosten zullen jaarlijks blijven stijgen. Om nog maar niet te spreken over de geopolitieke machtspelletjes van de landen die de fossiele energie voorraad beheren.

Zorg er voor dat uw woning minder energie gaat verbruiken.

Door energiezuinige verbetering aan uw woning te laten uitvoeren, zult u minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Uit onze ervaringscijfers kunnen we afleiden, dat elke duurzaamheidsverbetering aan uw woning zich, op termijn, geheel terug verdient.

Hoe sterker de energiekosten stijgen, hoe sneller u de investering terug verdient.

Laat u adviseren door Advicheck Bouwmanagement wat de mogelijkheden zijn om uw woning energiezuiniger te maken.

Maak gebruik van de diverse subsidie-maatregelen voor duurzaam bouwen en verbouwen.

Advicheck heeft een uitgebreide kennis en ervaring bij het ondersteunen en realiseren van lokale duurzame projecten. Advicheck levert begeleiding bij alle relevante stappen in het proces van initiatief tot en met de realisatie. Daarnaast beschikt Advicheck over een uitgebreid netwerk aan relaties, die de realisatie van ieder project zo eenvoudig en goedkoop mogelijk moeten maken.