logo Advicheck

Natuurmonumenten

Het revitaliseren van het kantoorpand Villa Labora en de Oranjerie

De maatschappelijke Vereniging Natuurmonumenten heeft zijn hoofdkantoor in s’Gravenland.
Natuurmonumenten resideert op een landgoed waarop verschillende gebouwen staan.
Het monumentale Hoofdgebouw, Koetshuis en de Oranjerie zijn de beeldbepalende gebouwen van het landgoed.
De werknemers van Natuurmonumenten hebben hun werkplek in één van de gebouwen op het landgoed. Naast het landgoed bevinden zich nog meer gebouwen in de omgeving van het hoofdgebouw.
Het overgrote deel van het personeel is gehuisvest in Villa Labora.
De inrichting van de Oranjerie en Villa Labora was toe aan een grondige renovatie c.q. herinrichting van de werkplekken.
De renovatie diende plaats te vinden in bewoonde toestand, zodat de werkzaamheden van Natuurmonumenten ongestoord door konden gaan.
Hier lag de uitdaging, want waar laat je het personeel als de renovatiewerkzaamheden uitgevoerd worden?
Daar komt bij, dat het budget in verhouding tot de uit te voeren werkzaamheden beperkt was.
Het huren van een tijdelijke kantoorruimte geplaatst op het terrein of elders, viel hierdoor al snel af.

De oplossing die Advicheck Bouwmanagement heeft gecreëerd was eenvoudig en budgettair zeer aantrekkelijk.
Op het terrein stond een gebouw dat alleen door de huismeester werd gebruikt als opslagplaats.
Door de opslagplaats op een andere plek economischer te plaatsen, kwam het pand leeg.
Door dit solitair staande pand aan de binnenzijde geheel te renoveren, bood het de kans om hier 19 werkplekken te creëren. Tevens was het Gorter Paviljoen na de totale renovatie te gebruiken als vergader- en educatieruimte.

De Oranjerie en Villa Labora zijn in fases gerenoveerd met een doorlooptijd van 4 weken per fase, inclusief in- en uithuizen van de werkplekken.
Door duidelijke afspraken tussen alle betrokken partijen, is het werk vlot en geheel volgens planning verlopen. Met als groot voordeel dat de verhuiskosten beperkt zijn gebleven, en het personeel maar voor 4 weken naar een andere werkplek diende te verhuizen op het eigen terrein. Hierdoor konden zij nog steeds gebruik maken van de kantine en bleven de contacten met het overige personeel bestaan.

Als bijkomend voordeel heeft Natuurmonumenten, na de gehele renovatie, meer kantoorruimte gekregen tegen de laagst mogelijke kosten.