logo Advicheck

Van der Spiegelstraat Den Haag

Het pand aan de Spiegelstraat weer in oude luister herstelt.

Tijdens de werkzaamheden aan het buiten schilderwerk van het monumentale pand aan de Van der Spiegelstraat te Den Haag, diende zich een onaangename verrassing aan. Het bleek dat de geprofileerde gootconstructie van binnenuit was aangetast door houtrot. De aantasting van houtrot betrof circa 80% van de gootlengte. Het vaststellen van houtrot is één, maar de oorzaak achterhalen is twee! Gezien vanaf het maaiveld, zag de gootconstructie er nog redelijk uit. De gootlijst moest wel her en der worden hersteld, maar op het eerste gezicht geen grote gebreken. Dit beeld werd totaal anders, toen de bekleding van de zinken goot werd verwijderd. De bodem van de goot was nat, rot en overwoekert met zwamsporen.

Uit nader onderzoek bleek, dat de dakbedekking verschillende keren was vernieuwd. Hier lag ook de oorzaak van het probleem. Met te weinig kennis van zaken heeft men, gedreven door de isolatiedrift, fout op fout gestapeld. Door de opstapeling van de verschillende isolatieconstructies, was het douwpunt in de constructie komen te liggen. Dit resulteerde in een grote hoeveelheid aan condensatievocht, dat achterlangs onder de gootbekleding terecht kwam, met desastreuze gevolgen.

Advicheck heeft voor het herstel van de gootconstructie, en het herstel van het dak, een plan van aanpak opgesteld.

Dit heeft geresulteerd in het compleet vervangen van de bestaande dakbedekkingen, en de gootconstructie. Het bestaande dakbeschot kon worden hergebruikt, en is in zijn geheel behandeld om verdere aantastingen van zwam en houtrot te bestrijden.
Hierna is het dak geheel voorzien van een nieuw isolatiepakket, en afgewerkt met een zinken dakbedekking.

Dak en goten onder Construction in bewoonde toestand.