logo Advicheck

Panoramaflat Werengouw uit de steigers

12 juni 2013 heeft de oplevering plaatsgevonden van de 17 verdiepingen hoge Panoramaflat Werengouw te Amsterdam.

De VvE had een groot dilemma; de bestaande gevelstenen waren zo sterk aangetast dat er groot gevaar dreigde door vallende gevelonderdelen. Renovatie van de gevels was dan ook hard nodig. Zoals bij vele VvE’s ontbraken de financiën voor het herstellen van dit soort bouwkundige problemen; de VvE Werengouw was hierop geen uitzondering. De VvE heeft bij zowat elke Bank tevergeefs aan de deur geklopt, totdat zij gebruik konden maken van de Energielening voor het isoleren van woningen met een maximum van € 15.000,- per woning. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Amsterdam achtte de VvE financieel gezond, en verstrekte een lening tegen een rentepercentage van 2,61%.

Door een slimme aanpak van het gevelherstel, is hier een Win-Win-situatie gecreëerd.

  • de gevels zijn volledig hersteld;
  • door innovatieve oplossingen, zijn de gevels optimaal geïsoleerd;
  • de kosten voor de innovatieve gevelrenovatie vielen goedkoper uit, dan traditionele oplossingen bij renovatie;
  • op de stookkosten is een reductie gerealiseerd van circa € 36.000,- op jaarbasis;
  • door gebruikmaking van de 6% BTW regeling zijn de rentekosten van de lening helemaal te bekostigen met het verminderde bedrag op de BTW;
  • een zeer grote verbetering van het comfort;
  • de woningen hebben twee sprongen gemaakt met het Energielabel;
  • de waarde van de woningen is sterk gestegen;
  • de meerjaren onderhoudsplanning is weer overzichtelijk, en daardoor beter uitvoerbaar;
  • de totale investering van de gevelrenovatie (schil-isolatie) wordt terugverdient door de verlaagde stookkosten.