logo Advicheck

Energieneutraal Bouwen

De energieconsumptie neemt nog steeds sterk toe. De behoefte groeit door steeds meer toepassingen, en door het toenemende aantal wereldburgers.
Het gevolg is, dat wij steeds meer consumeren, waardoor de voorraad fossiele brandstoffen met grote snelheid afneemt.
Dit maakt het noodzakelijk op een inventieve en energieneutrale wijze te bouwen, met gebruikmaking van natuurlijke (passieve) energiebronnen.

Energieneutraal bouwen begint met het toepassen van een bouwmethode, die de vraag naar energie reduceert, nl. door de Trias Energetica methode te volgen.
Deze 3 stappen strategie maakt het mogelijk om een energiezuinig ontwerp te maken.
Volgens dit principe moet eerst zoveel als mogelijk energie bespaard worden. Daarna moet de resterende energie zoveel mogelijk duurzaam worden verbruikt. En als het gebouw dan nog energie nodig heeft, dan moet deze zo efficiënt en schoon mogelijk worden opgewekt.

Wat is energieneutraal?

De consensus is dat een woning energieneutraal is, als deze evenveel energie zelf opwekt als verbruikt.
Advicheck Bouwmanagement ziet het energieneutraal bouwen en renoveren niet als toekomstmuziek, maar praktiseert dit al volop. Niet alleen omdat dit door veel professionele opdrachtgevers gevraagd en geëist wordt, maar ook omdat wij er van overtuigd zijn, dat dit noodzakelijk is voor ons voortbestaan op onze planeet.

Energieneutraal bouwen, gaat verder dan passief bouwen !

Energieneutraal bouwen reduceert de CO2 uitstoot maximaal!