logo Advicheck

Verbouw en Nieuwbouw

Veel organisaties en particulieren hebben behoefte aan een onafhankelijk advies en ondersteuning bij het opstellen van een programma ten aanzien van het reorganiseren van de huidige locatie en/of uitbreiding van de locatie.
Advicheck Bouwmanagement organiseert, coördineert en begeleidt alle activiteiten die nodig zijn voor een efficiënt ontwerp- en bouwproces voor verbouw- en nieuwbouw-projecten. Van initiatieffase tot ingebruikname voor complete projecten en deelprojecten. Wij bewaken voor u de afgesproken tijdsplanning, de kosten, de kwaliteit, de projectorganisatie en zorgen voor een goede communicatie en informatie.

Uw belang behartigd

In alle gevallen is de projectmanager van Advicheck Bouwmanagement uw sparringpartner. We adviseren u over alle van belang zijnde onderwerpen, zoals risico’s, procedures, vergunningen, aannemersselectie, contractvorming en meer- en minderwerk. We zetten een efficiënte projectorganisatie op en bewerkstelligen een goede communicatie. We bewaken de kwaliteit van de bouw, de planning en het budget. En “last but not least” we waarborgen het ongestoord doordraaien van uw organisatie.

Wij kijken kritisch. Dat kunnen we, omdat we onafhankelijk zijn van welke investerende, ontwerpende of bouwende partij dan ook. We halen het maximale uit uw bouwbudget, en zijn vaak in staat op kosten van aannemers te besparen.

U houdt de regie

Advicheck Bouwmanagement helpt u goed geïnformeerd de juiste besluiten te nemen. We houden u steeds tijdig, overzichtelijk maar beknopt op de hoogte van de gang van zaken. Kosten, planning en kwaliteit zijn daarbij de steeds terugkerende ankerpunten. Dat doen we strak volgens de met u gemaakt afspraken. U blijft de regie houden, wij zoeken uit en bereiden voor. Daarmee besparen we u veel tijd.

Haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsstudie betreft een onderzoek naar de eigenschappen en de mogelijkheden van één gebouw of locatie en de daarbij behorende kosten.
Het onderzoek wordt pragmatisch ingestoken. Het gebouw of de locatie vormt het belangrijkste uitgangspunt; de gewenste eindsituatie is een streven. U bepaalt de kaders en reikwijdte van het onderzoek; wat en hoe diepgaand wordt het object onderzocht, welke vragen dienen te worden beantwoord, hoe gedetailleerd wordt e.e.a. doorgerekend en wat verwacht u van de rapportage.

Ruimtelijk-functionele toets

Met een ruimtelijk-functionele toets worden één of meerdere gebouwen onder de loep gelegd. Wat is de huidige technische staat van een gebouw of locatie? Voldoet de lay-out aan uw eisen voor de toekomst? Hoe zullen de onderhoudskosten zich ontwikkelen en hoe hoog zijn de energiekosten? Wat zijn mogelijke en haalbare bouwkundige aanpassingen; zijn er wellicht aantrekkelijke alternatieve mogelijkheden voor (delen) van het gebouw? Vragen waarop in een ruimtelijk-functionele toets antwoord wordt gegeven.

Bouwkostenadvies

Advicheck Bouwmanagement weet als geen ander wat bouwen mag kosten. Hetzelfde geldt voor de kosten die moeten worden gemaakt voor bijvoorbeeld de Architect, de Aannemer of een Installateur. In geval van concrete aanbiedingen, weten wij welke prijzen acceptabel zijn.

Plannen voorbereiden en vervolgens bouwen is meestal niet de core-business van onze opdrachtgevers. Het is daarom moeilijk de kosten van plannen realistisch in te schatten. Voor Advicheck Bouwmanagement is dat geen probleem, voor ons zijn kostenramingen en –begrotingen immers wel core-business.

Advicheck Bouwmanagement is kritisch en behartigt alleen uw belang. Dat kunnen we, omdat we onafhankelijk zijn van welke ontwerpende of bouwende partij dan ook.

Advicheck Bouwmanagement is in staat om ondersteuning te bieden aan elke particuliere eigenaar of organisatie die zich bezig houdt met verbouw en nieuwbouw van vastgoed.