logo Advicheck

Bouwbegeleiding en Toezicht

Advicheck Bouwmanagement begeleidt uw bouwprojecten op verschillende niveau’s. Zo beoordelen we begrotingen van de Aannemer, Organiseren de Aanbesteding, stellen een Aannemingsovereenkomst op, en houden Toezicht tijdens de uitvoering. Controles vinden plaats op kwaliteit en het toepassen van het materiaal waarvoor is betaald. Ook op het op correcte wijze afrekenen van meer- en minderwerk en op de planning. Door Advicheck Bouwmanagement in te schakelen, zit uw winst niet alleen in geld, maar ook in tijd en energie.

Bouwbegeleiding

Een goed bouwproject wordt binnen de afgesproken tijd en binnen het afgesproken budget gerealiseerd. Ook moet het gebouw voldoen aan de vooraf gestelde eisen. Advicheck Bouwmanagement begeleidt de bouw en zorgt er voor dat het een goed bouwproject wordt, door het bouwproces te structureren en te sturen.

Bouwkostenadvies

Advicheck Bouwmanagement weet als geen ander wat bouwen mag kosten. Hetzelfde geldt voor de kosten die moeten worden gemaakt voor bijvoorbeeld de Architect, de Aannemer of een Installateur. In geval van concrete aanbiedingen, weten wij welke prijzen acceptabel zijn.

Plannen voorbereiden en vervolgens bouwen is meestal niet de core-business van onze opdrachtgevers. Het is daarom moeilijk de kosten van plannen realistisch in te schatten. Voor Advicheck Bouwmanagement is dat geen probleem, voor ons zijn kostenramingen en –begrotingen immers wel core-business , en door ervaring zeer deskundig. Onafhankelijk van de ontwerpers en de bouwers kan Advicheck Bouwmanagement kritisch zijn. Daarmee wordt uw belang optimaal behartigd.

Directievoering

Tijdens de uitvoeringsfase van een bouwproject is een directievoerder onontbeerlijk; een persoon die namens de opdrachtgever de bouw begeleidt. Advicheck Bouwmanagement levert ervaren directievoerders, die weten hoe met ontwerpers en bouwers moet worden omgegaan. Advicheck Bouwmanagement waarborgt de totaal coördinatie tussen alle bij de bouw betrokken partijen en managed de verantwoordelijkheden en risico’s van de opdrachtgever.

Bewaking van de kwaliteit

De kwaliteit van de bouw is het tweede belangrijk aandachtspunt. Krijgt u geleverd wat contractueel, vaak besteksmatig overeengekomen is? Advicheck Bouwmanagement controleert en bewaakt de geleverde kwaliteit. Voor complexe projecten wordt hiertoe vaak samengewerkt met één of meer Toezichthouder(s), uit uw organisatie, extern aangetrokken, of door ons geleverd. Wij geven leiding aan het proces, leiden zaken in goede banen, en houden u daar volledig van op de hoogte.

Uw belang behartigd/U houdt de regie

In alle gevallen is de Directievoerder en/of Toezichthouder van Advicheck Bouwmanagement uw aanspreekpunt bij de realisering van uw project. We adviseren u over alle van belang zijnde onderwerpen. We helpen u goed geïnformeerd de juiste besluiten te nemen. We houden u steeds tijdig, overzichtelijk maar beknopt op de hoogte van de gang van zaken. Kosten, planning en kwaliteit zijn daarbij de steeds terugkerende ankerpunten. Dat doen we strak volgens de met u gemaakt afspraken. U blijft de regie houden, wij zoeken uit en bereiden voor en begeleiden de uitvoering. Daarmee besparen we u veel tijd. En “last but not least” we waarborgen het ongestoord doordraaien van uw organisatie.

Wij kijken kritisch. Dat kunnen we, omdat we onafhankelijk zijn van welke investerende, ontwerpende of bouwende partij dan ook. We halen het maximale uit uw bouwbudget, voorkomen onnodige overschrijding van het bouwbudget, en zijn vaak in staat op kosten te besparen.