logo Advicheck

VvE Energiebespaarlening

Het Nationaal Energiebespaarfonds stimuleert particuliere woningeigenaren om energiezuinige maatregelen te treffen. Dit fonds is landelijk beschikbaar voor eigenaren en VvE’s. Het fonds is een gevolg van het Woonakkoord in 2013.
Sinds juni 2015 bestaat de Energiebespaarlening voor VvE’s. Hiermee kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) een lening afsluiten voor het treffen van energiebesparende maatregelen.

De Energiebespaarlening kan worden aangevraagd voor de onderstaande energiebesparende maatregelen :

1.      Gevelisolatie
2.      Dakisolatie
3.      Vloerisolatie
4.      Hoogrendementsbeglazing
5.      Isolerende deuren
6.      Isolerende gevelpanelen
7.      Warmtepomp
8.      Zonneboiler
9.      Installaties voor warmte terugwinning
10.    Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator
11.    Vraaggestuurde ventilatie
12.    Hoogrendementsketel
13.    Warmtekrachtkoppeling (WKK)
14.    Zonnepanelen
15.    Led verlichting in gemeenschappelijke ruimten
16.    Besparing voor verlichting door licht- of bewegingssensoren
17.    Energieprestatie verbetering bestaande lift
18.    Energieadvies VvE’s
19.    Waterzijdig inregelen
20.    Hydronisch balanceren
21.    Mico-wkk


Voor meer informatie kunt u terecht via mailadres of op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds of

Bron: Het Nationaal Energiebespaarfonds