logo Advicheck

Aanscherping Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)

Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe normen voor nieuwbouwwoningen.

Op dit moment moeten nieuwbouw woningen voldoen aan een EPC waarde van 0,6. Vanaf 1 januari 2015 is deze norm aangepast naar een EPC waarde van 0,4. Ook  zijn de RC waarden van begane grond vloeren, gevels en daken gewijzigd.

De standaard RC waarde wordt nu los gelaten en wordt verder gedifferentieerd in waarden voor begane grond vloeren, gevels en daken.

De RC waarde voor een begane grondvloer wordt 3,5m² K/W, gevels naar 4,5m² K/W en daken naar 6,0m² K/W. Uit onderzoek blijkt, dat het verder aanscherpen van de RC waarde geen verbetering geeft in economische zin. Bij het verder aanscherpen van de RC waarde zal alleen een verbetering optreden in het wooncomfort. Echter, gevels bestaan voor een groot deel uit kozijnen met ramen en deuren, afhankelijk van het soort woning. Het toepassen van glaspanelen met een lage U-waarde, geeft hierop nog een aanzienlijke verbetering. Dit neemt niet weg dat een verhoging van het wooncomfort ook een vermindering van het energieverbruik zal bewerkstelligen. Het verwarmen van een woning neemt nog steeds het grootste deel van het energieverbruik van een woning in.

Qua energieverbruik komt het warme tapwater op de tweede plaats.

Voor het verminderen van de energiebehoefte blijft het van belang om de groot verbruikers (verwarmen, warm tapwater en bewonersgedrag) optimaal te verbeteren.

Alle energie die men besteedt aan het energiezuinig maken van een woning, zal op termijn worden terugverdient. Een termijn van 25 jaar in de huidige situatie is hanteerbaar. Bij een verhoging van de energiekosten, zal de terug verdien termijn alleen maar korter worden. In verhouding zijn de kosten voor het optimaal isoleren van de buitenschil te allen tijde lager, dan de oplossing te zoeken bij ingewikkelde installaties en het daarbij behorende onderhoud.