logo Advicheck

Schade Exptertise

De expertise met betrekking tot het vaststellen van bouwschade en andere bouwkundige problemen, kunt u toevertrouwen aan Advicheck Bouwmanagement.  U kunt hierbij denken aan een conflict tussen opdrachtgever en aannemer, schade door niet correct uitgevoerde bouwwerkzaamheden; gevolgschade van werkzaamheden e.d.

Bij alle soorten van bouwschade kan Advicheck Bouwmanagement worden ingeschakeld. Wij achterhalen de oorzaak en taxeren op uw verzoek de hoogte van het schadebedrag. Nauwkeurig wordt de schade geïnventariseerd en alle noodzakelijke onderhoud- en/of vervangingshandelingen worden in een expertiserapport vastgelegd. Met dit expertiserapport kunt u de schade bij uw verzekeraar of tegenpartij onderbouwen en verhalen.

U heeft een eigen woning, een appartement of een bedrijfspand en op een kwade dag ontdekt u dat het dak gaat lekken of plotseling ontstaan er scheuren in de binnenmuren of buitengevels.

Met een paar klikken op internet sorteert u aantal bedrijven die u nodig acht om het probleem te verhelpen. U ontvangt van deze bedrijven diverse offerten, die niet of nauwelijks zijn te vergelijken op het aanbod.   Bij u rijst de vraag: is het wel noodzakelijk, is de offerte niet te hoog, wordt er niet meer aangeboden dan strikt noodzakelijk, enz.

Kortom: u heeft een acuut probleem met een schadegeval dat u niet op de juiste manier kunt oplossen.

Een ontvankelijk advies van een senior bouwkundig schade expert, die de klappen van de zweep kent, en het kaf van het koren kan scheiden, is in dit soort situatie zeer gewenst.