logo Advicheck

Onderhoud Schoolgebouwen

Stelselwijziging onderhoud schoolgebouwen primair onderwijs per 1 januari 2015.

Het Gemeentelijke onderhoud van scholen voor het primaire onderwijs wordt op 1 januari 2015 overgeheveld van het Gemeentefonds naar de Lumpsum vergoeding van de scholen.

Dit houdt in dat een Schoolbestuur in de rol terecht komt van opdrachtgever.

Competente opdrachtgevers hebben een duidelijk resultaat voor ogen. Op basis van hun eigen situatie en behoeften, kiezen ze bewust voor het al dan niet uitbesteden van werkzaamheden aan marktpartijen. Besluiten ze tot uitbesteden, dan sturen ze de opdrachtnemer doelgericht, efficiënt en binnen het budget, richting het beoogde resultaat. Ze hebben, kortom, de regie in handen.

Maar mogen wij in de bovengenoemde stelling ook verwachten dat een willekeurig Schoolbestuur over deze competentie beschikt. Of dient een schooldirectie een cursus gebouwonderhoud te gaan volgen?

Uit de evaluatie van het Frisse Scholen programma worden juist deze punten als een groot bezwaar gezien bij de pilot projecten. Zelfs de toenmalige opdrachtgever (Gemeente) kon volgens dit rapport niet aan deze competentie voldoen. Één van de aanbevelingen uit de pilot projecten is dat de samenwerking tussen adviesbureaus en de uitvoerende partijen van groot belang is.

Het Schoolbestuur heeft een wettelijke onderhoudsplicht en de Wetswijziging Buitenonderhoud kan een impuls geven voor de huisvesting van het primair onderwijs. Met de stelselwijziging van 1 januari 2015 zal nog meer gevraagd worden van de Schoolbesturen. Het sturen, duurzaam beleid maken, onderhouden en opdrachtgever met de beschikbare budgetten wordt een nog grotere uitdaging.

Om niet in dezelfde valkuilen terecht te komen als genoemd in het Frisse Scholen programma, is het van belang dat een Schoolbestuur zich op dit punt risicovrij en vakkundig laat adviseren door een bureau dat alle disciplines in huis heeft.

Gebouwonderhoud is een ingewikkeld vak waar veel geld in omgaat. Om de juiste keuze te maken is het van belang om goed geadviseerd te worden. Het te vroeg of te laat uitvoeren van gebouwonderhoud heeft grote financiële consequenties. Duurzaam onderhoud kan daarnaast een grote financiële besparing opleveren. Naast besparingen zal het comfort en leefbaarheid van het schoolgebouw sterk verbeteren.

Hoe gaat u om met het dagelijks calamiteiten onderhoud?

In de huidige situatie maakte u melding bij de Gemeente als het om de schil van het gebouw en het terrein ging. In de situatie na 1 januari 2015 bent u als Schoolbestuur hier zelf eindverantwoordelijk voor.

Advicheck Bouwmanagement kan u adviseren, budgetteren, begeleiden, zorg dragen voor de uitvoering van al uw gebouwonderhoud, uw vragen beantwoorden, en ondersteunen bij het bereiken van uw doelstellingen.

•    Periodiek onderhoud
•    Calamiteiten onderhoud
•    Duurzaam Meerjaren Onderhoud Planning (DMOP)
•    Heldere adviezen
•    Één aanspreekpunt
•    Contracten t.b.v. onderhoud

Tot op heden (juni 2014) heeft de Rijksoverheid nog niet bekend gemaakt hoe hoog de Lumpsum vergoeding per school of per leerling zal zijn. Wat wel bekend is, is dat 158,8 miljoen Euro zal worden overgeheveld uit het Gemeentefonds naar de Lumpsum vergoeding voor scholen van het primair onderwijs.

Zodra duidelijk is hoe hoog de Lumpsum vergoeding voor het buitenonderhoud zal zijn per school of leerling, zullen wij dit bekend maken op deze website.